โครงการพี่สอนน้อง-เปิดแลปผลิตไวน์สูตรพิเศษ

โครงการพี่สอนน้อง-เปิดแลปผลิตไวน์สูตรพิเศษ              โครงการพี่สอนน้อง-เปิดแลปผลิตไวน์สูตรพิเศษ ไวน์กระเจี๊ยบ ไวน์สับปะรด   นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้จัดทำโครงการพี่สอนน้อง โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้สอนนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ทำไวน์สูตรพิเศษคือ กระเจี๊ยบดอกคำฝอย กระเจี๊ยบหญ้าหวาน กระเจี๊ยบ สับปะรดดอกคำฝอย เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และให้น้องเรียนรู้วิธีการทำไวน์ โดยมี ดร.สุพรรณิการ์

Read more