ประชาสัมพันธ์-โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปีที่ 2 และ 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 เกี่ยวกับ Food Marketing in the Digital Age Innovations in Food

Read more