โครงการพี่สอนน้อง-เปิดแลปผลิตไวน์สูตรพิเศษ

โครงการพี่สอนน้อง-เปิดแลปผลิตไวน์สูตรพิเศษ

             โครงการพี่สอนน้อง-เปิดแลปผลิตไวน์สูตรพิเศษ ไวน์กระเจี๊ยบ ไวน์สับปะรด

 

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้จัดทำโครงการพี่สอนน้อง โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้สอนนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ทำไวน์สูตรพิเศษคือ กระเจี๊ยบดอกคำฝอย กระเจี๊ยบหญ้าหวาน กระเจี๊ยบ สับปะรดดอกคำฝอย เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และให้น้องเรียนรู้วิธีการทำไวน์

โดยมี ดร.สุพรรณิการ์ ศรีบัวทอง และอาจารย์อรุโณทัย เจือมณี เป็นที่ปรึกษา

ซึ่งโครงการจัดทำขึ้นในวันที่ 14 มกราคม 2561 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้อง Fs. 9 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี